De Argo locatie Goes is een vso-school, welke diplomagericht onderwijs aanbiedt voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Schoolspullen

Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling boeken uitgereikt van zijn of haar theoriedocent. Deze boeken blijven ten aller tijden op De Argo Goes en mogen dus niet meegenomen worden naar huis. Indien de leerling huiswerk krijgt, worden hiervoor kopieën meegegeven.

Ook worden materialen als: pennen, schriften, een koptelefoon en ander lesmateriaal beschikbaar gesteld door school. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling op een verantwoordelijke manier met deze spullen omgaat. Indien de leerling één van deze spullen (dus ook lesboeken) bewust kapot maakt, stelt De Argo Goes de ouders verantwoordelijk voor de kosten hiervan.

Toetsing en rapporten

Op De Argo Goes wordt bij alle vakken gewerkt met een jaarplanning. Hierin zijn alle toetsen (getoetst via methodetoetsen) opgenomen. De leerling is verplicht alle toetsen te maken. Bij het weigeren van deelnemen, wordt het cijfer door de docent bepaald. De afspraak is dat er een één wordt genoteerd in de cijferlijst.

De leerling krijgt driemaal per jaar een rapport, rond Kerst, Pasen en aan het einde van het schooljaar. Examen leerlingen krijgen (in hun examenjaar) alleen een rapport rond de kerstperiode. Na deze periode zal er vooral stof herhaald worden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van alle behaalde cijfers.

Overgang

De overgang  naar het volgende leerjaar, is afhankelijk van een aantal factoren. Meest leidend hierin zijn de theoriecijfers. Hierbij gelden in alle gevallen de volgende regels:

  • Alle toetsen moeten zijn gemaakt.
  • Een leerling mag maximaal twee tekorten staan waarvan eenmaal een vier of tweemaal een vijf. Hier tegenover moet de leerling een zeven staan voor een kernvak (Nederlands, Engels, rekenen en maatschappijleer).

Indien een leerling te veel tekorten heeft zal hij intern worden besproken en bestaat de mogelijkheid dat de leerling ofwel het schooljaar doubleert, ofwel een niveau zakt en wel doorstroomt naar het volgende leerjaar.

Indien de overgang van de leerling besproken moet worden. Zal er worden gekeken naar de persoonlijke situatie van de leerling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de persoonlijke situatie van de leerling, het sociaal-emotionele aspect, de werkhouding en het welbevinden.