De Argo locatie Goes biedt kwetsbare jongeren diploma gericht onderwijs in Zeeland, Walcheren en de Oosterschelde regio, in een kleinschalige onderwijssetting.