Onze school is in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School willen wij laten zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Zo zorgen we voor actieve- en gezonde- leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze medewerkers stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld betreft gezond eten en drinken. We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten en vergaderingen op onze school.Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school. De docenten/directie/kantinebeheerders zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine.Ouders/verzorgers maken we attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders/verzorgers vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.Leerlingen worden doormiddel van voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. Onze leerlingen in de leerlingenraad beslissen mee over de eetomgeving binnen de school. De leerlingenraad is betrokken bij het aanbod in de kantine doormiddel van enquêtes met betrekking tot de kantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?

Kijk dan op www.gezondeschool.nl