Plaatsing op VSO de Argo, locatie Goes verloopt altijd via het samenwerkingsverband in de eigen regio, zij geven een toelaatbaarheidsverklaring af waarna ouder(s) en/of verzorger(s) zich aan kunnen melden door middel van een aanmeldingsformulier.